Home

Socialisme & Democratie is het maandblad van de Wiardi Beckman Stichting, onmisbaar voor eenieder die de politieke actualiteit op de voet wil volgen. S&D biedt ruimte aan kritische denkers van binnen en buiten de Partij van de Arbeid. Ideologie, beleid en politieke praktijk worden geanalyseerd en becommentarieerd in artikelen, columns en boekessays.

Elke jaargang bestrijkt een breed spectrum aan thema’s – van economie tot onderwijs, van gezondheidszorg tot democratische vernieuwing, van overheidsfinanciën tot globalisering. Een nummer bevat ten minste één themablok waarin een onderwerp van diverse kanten wordt belicht.

Al zeventig jaar is S&D een platform voor politiek-wetenschappelijk debat rond de sociaaldemocratie. Het eerste nummer verscheen in 1939, als opvolger van De Socialistische Gids.

Voor meer informatie, zie www.wbs.nl. Daar zijn gratis in te zien:

  • de jaarregisters van S&D sinds 1939;
  • van elk nieuw nummer de inhoudsopgave plus één compleet artikel;
  • alle S&D-artikelen die sinds 2002 zijn verschenen (in pdf te downloaden), met uitzondering van artikelen jonger dan zes maanden. U kunt artikelen zoeken op titel, trefwoord of auteursnaam.

Heeft u een digitaal abonnement op S&D, dan kunt u op deze website (send.boomtijdschriften.nl) ook de jongste nummers inzien.